TẦM QUAN TRỌNG CỦA AN NINH THÔNG TIN

Trong thời đại cạnh tranh gay gắt bằng thông tin như hiện nay, thông tin trở thành tài sản sống còn của bất cứ một tổ chức nào. Việc xây dựng một hệ thống an ninh thông tin, xây dựng hệ thống lá chắn phòng thủ hiệu quả cho toàn bộ các chiến lược và hoạt động của một tổ chức khỏi các mối nguy hiểm, các cuộc tấn công từ bên ngoài cũng như từ chính bên trong của tổ chức trở thành vấn đề tối quan trọng được quan tâm hàng đầu của nhiều tổ chức. Khi đó các yếu tố liên quan mật thiết đến an ninh thông tin như con người, quy trình, dữ liệu, và công nghệ cần phải được xem xét kỹ lưỡng, thiết lập các chuẩn mực an toàn ngay từ đầu để tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển, cập nhật các công nghệ hiện đại, bắt kịp xu hướng, đem lại sự cải tiến, giảm chi phí và rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp và tổ chức. Dựa trên những yếu tố ưu tiên đó, 4U đã nghiên cứu để triển khai tư vấn mô hình an ninh thông tin tổng thể dành cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Mô hình này bao gồm các giải pháp và dịch vụ toàn diện nhất từ phần cứng, phần mềm đến các dịch vụ tư vấn bảo mật chuyên nghiệp để giảiquyết mọi bài toán an ninh trong các tổ chức, không chỉ giúp đảm bảo an ninh thông tin mà trên hết là đảm bảo hiệu suất hoạt động, mang lại nhiều giá trị gia tăng lớn tạo tiền đề phát triển kinh doanh.